Wie zijn we?


Baby-Beau

We zien kinderen als krachtig, creatief en met een eigen persoonlijkheid. We gaan uit van wat een kind allemaal is en kan, vol mogelijkheden en rijk aan capaciteiten. We kijken naar het kind dat voor ons staat. We zorgen dat kinderen EEN GEVOEL VAN EMOTIONELE VEILIGHEID hebben, we geven ze de GELEGENHEID ZICH PERSOONLIJK EN SOCIAAL TE ONTWIKKELEN en we bieden ze de kans om zich de NORMEN EN DE WAARDEN VAN ONZE SAMENLEVING EIGEN te maken.


Communicatie met de ouders

We willen graag met de ouders praten op basis van gelijkwaardigheid. Ieders inbreng telt en is evenveel waard. We zijn ons ervan bewust dat ouders de ervaringsdeskundigen bij uitstek zijn als het gaat om hun eigen kind.
Om de samenwerking nog beter te laten verlopen werken we met een Raad Der Wijzen (ouderwerking). Op zo'n avond leren we elkaar nog beter kennen en bespreken we alle activiteiten die we willen organiseren, samen met de ouders.

Babygebaren

In Baby-Beau werken we met de Babygebaren.
Babygebaren is het ondersteunen van de gesproken taal door middel van gebaren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevordert, maar ook dat gebarende kinderen, als ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken.

Bodymap

Omdat bewegen belangrijk is werken we in Baby-Beau met Bodymap.
Het "Ontwikkelingslab" van Bodymap biedt een kapstok om de bewegingsontwikkeling van kinderen een boost te geven.
Via tientallen leuke observaties en nog leukere spelvormen kan je de ontwikkeling van elk kind spelenderwijs stimuleren.
Met het 'Ontwikkelingslab' kan je je kind zo goed begeleiden waardoor heel wat leerproblemen voorkomen kunnen worden.